Articular maxilar, Aparatul dento-maxilar - Wikipedia

Articulatia temporo-mandibulara

Corpul mandibulei[ modificare modificare sursă ] Mandibula vedere laterală dreapta Corpul mandibulei Corpus mandibulae este porțiunea orizontală a mandibulei ce se extinde posterior până la unghiul mandibulei, este concav înapoi având forma de potcoavă sau forma unui "U". Are două porțiuni: una inferioară, mai compactă - baza mandibulei Basis articular maxilar - și alta superioară, care poartă dinții - porțiunea alveolară Pars alveolaris.

Limita dintre cele două porțiuni se prezintă ca o strangulare a corpului. Unii autori consideră baza mandibulei ca fiind marginea inferioară a corpului.

Ce este disfuncţia ATM?

Corpul mandibulei are două fețe - una externă anterioară și alta internă posterioară - și două margini - una inferioară, și alta superioară, pe marginea superioară arcada alveolară inferioară se află dinții mandibulari. Fața externă[ modificare modificare sursă ] Fața externă sau fața anterioară are pe linia mediană o creastă verticală puțin proeminentă - simfiza mentonieră Symphysis mandibulaecare este locul de fuziune a celor două jumătăți din care se formează mandibula, este fibrocartilaginoasă la făt și se osifică în primul an de viață.

boli articulare purulente

Simfiza mentonieră se continuă în jos printr-o proeminență triunghiulară, cu baza în jos, - protuberanța mentonieră Protuberantia mentaliscare este caracteristică speciei umane. Lateral de simfiza mentală, sub dinții incisivi și deasupra protuberanței mentoniere se află o depresiune - foseta mentonieră numită și foseta mentală sau foseta incisivă - pe ea se inserează mușchiul mentonier mental Musculus mentalis.

Lateral de protuberanța mentonieră se află câte un mic tubercul mentonier Tuberculum mentale. Protuberanța mentonieră și tubercul mentonier formează baza osoasă a mentonului bărbiei.

unguente de încălzire pentru ligamente și articulații

Pe protuberanța mentonieră se află două puncte craniometrice: gnation Gnathion care reprezintă punctul cel mai inferior al liniei mediane a mandibulei și pogonion Pogonion care este punctul median cel mai anterior a protuberanței mentale în plan sagital.

Lateral de protuberanța mentonieră la jumătatea înălțimii corpului mandibulei, sub premolarul al doilea, se află un orificiu rotund - gaura mentonieră Foramen mentale - prin care trece mănunchiul vasculo-nervos mentonier: ramura mentonieră a arterei alveolare inferioare Ramus mentalis arteriae alveolaris inferiorisvena mentonieră Vena mentalis și nervul mentonier Nervus mentalis. Gaura mentonieră reprezintă orificiul anterior al canalului mandibular.

deteriorarea articulațiilor degetelor

De la tuberculul mentonier, sub gaura mentonieră pornește, în sus și înapoi, o creastă - linia oblică Linea obliqua - care se termină pe marginea anterioară articular maxilar ramurii mandibulei.

Articular maxilar linia oblică se inserează unii mușchi pieloși: anterior se inserează mușchiul coborâtor al buzei inferioare Musculus depressor labii inferiorisiar posterior și sub această inserție se inserează mușchiul coborâtor al unghiului gurii Musculus depressor anguli oris. Sub linia oblică, în apropierea marginii inferioare sau pe partea externa a acesteia, se inserează pielosul gâtului Musculus platysma.

Fața internă[ modificare modificare sursă ] Fața internă sau fața posterioară prezintă pe linia mediană lângă marginea inferioară patru mici proeminențe osoase: două superioare numite spina mentonieră superioară Spina mentalis superior sau spina geni superioară Spina geni superior și două inferioare numite spina mentonieră inferioară Spina mentalis inferior sau spina geni inferioară Spina geni inferior.

Articulatia temporo-mandibulara

Pe spina mentonieră superioară se inseră mușchiul genioglos Musculus genioglossusiar pe spina mentonieră inferioară mușchiul geniohioidian Musculus geniohyoideus. Spinele mentoniere uneori fuzionează formând o proeminență unică, sau pot lipsi. Deasupra spinelor mentoniere adesea se află gaura linguală geniană Foramen linguale ce duce într-un canal ce străbate mandibula și care conține o ramură a arterei linguale Arteria lingualis.

Pe fața internă a corpului mandibulei se află o creastă oblică - linia milohioidiană Linea mylohyoidea - ce se extinde de la un punct aflat sub spinele mentoniere până la marginea anterioară a ramurii mandibulare posterior de ultimul dinte molar.

tratamentul fracturilor de umăr

Linia milohioidiană împarte fața internă a corpului mandibulei în două porțiuni: una deasupra acestei linii care corespunde cavității bucale, alta sub această linie care corespunde gâtului. Pe linia milohioidiană se inserează mușchiul milohioidian Musculus mylohyoideus.

Cele mai populare articole

Deasupra capătului posterior al liniei milohioidiană se inserează porțiunea milofaringiană Pars mylopharyngea a mușchiului constrictor superior al faringelui Musculus constrictor pharyngis superior. Deasupra porțiunii mediale a liniei milohioidiene se articular articular maxilar o depresiune triunghiulară - foseta sublinguală Fovea sublingualis - care găzduiește glanda sublinguală. Dedesubtul liniei milohioidiene, spre extremitatea posterioară, se află o altă depresiune, alungită - fosetă submandibulară Fovea submandibulari - care găzduiește glanda submandibulară.

Marginea inferioară[ modificare modificare sursă ] Marginea inferioară a corpului mandibulei se extinde posterolateral de la simfiza mentonieră până la marginea inferioară a ramurii mandibulei. De o parte și de alta a liniei mediane pe fața internă se află o articular maxilar - fosa digastrică Fossa digastrica - pe care se inserează porțiunea anterioară a mușchiului digastric Musculus digastricus.

Lateral de fosa digastrică, se află un șanț determinat de trecerea arterei faciale. Marginea superioară[ modificare modificare sursă ] Marginea superioară corespunde porțiunii alveolare a corpului mandibulei numită și procesul alveolar inferior.

lichidul se colectează în genunchi

Pe partea liberă de sus a porțiunii alveolare se află arcada alveolară inferioară Arcus alveolaris mandibulae cu 16 alveole dentare Alveoli dentales mandibulae în care se află rădăcinile dinților inferiori. Rădăcinile dinților sunt fixate de alveole dentare prin intermediul periodontului numit și ligamentul alveolo-dentar sau ligamentul periodontal. Alveolele dentare sunt sunt separate între ele prin niște pereți osoși numiți septuri interalveolare Septa interalveolaria mandibulae.

amorteala in maini

Alveolele dentare sunt fie uniloculare, fie multiloculare după numărul rădăcinilor dinților. Alveolele dentare ale dinților incisivi, canini, premolari sunt uniloculare - conțin o singură rădăcină dentară.

Alveolele dentare ale dinților molari sunt multiloculare - conțin 2 sau 3 rădăcini dentare, care sunt separate între ele prin articular maxilar interradiculare Septa interradicularia mandibulae.

Pe fața articular maxilar a porțiunii alveolare se află niște proeminențe verticale, numite eminențe alveolare Juga alveolaria mandibulaeacestea corespund reliefului alveolelor dinților frontali incisivi și canini care proemină în afară. Pe partea posterioară a porțiunii alveolare a mandibulei, sub dinții molari și pe creasta buccinatorului ce se află posterior de ultimul molar pe porțiune inferioară a marginii anterioare a ramurii mandibulei se inserează mușchiul buccinator Musculus articular maxilar.

Programări: +40722463368

Ramurile mandibulei[ modificare modificare sursă ] Mandibula la om văzută lateral Ramurile mandibulei Ramus mandibulae sunt două lame de formă patrulateră, care se ridică oblic în sus și înapoi de o parte și de alta de la extremitățile posterioare ale tratamentul articular maxilar avicenna mandibulei.

Ramurile prezintă 2 fețe: laterală, medială, 4 margini: anterioară, posterioară, inferioară și superioară, 2 procese aflate pe marginea superioară: procesul coronoidian și procesul condilian. Procesul condilian se articulează cu osul temporal formând articulația temporomandibulară.

Ramurile formează cu corpul un unghi - unghiul mandibulei Angulus mandibulae. Valorile medii a unghiului mandibulei sunt de ° la vârsta de ani, ° la ani, ° la adult. Pe vârful unghiului mandibulei se găsește un punct craniometric - gonion Gonion ce reprezintă punctul cel mai lateral, inferior și posterior al unghiului mandibulei.

Citițiși