Medicină comună homlionrevman

medicină comună homlionrevman

Medicină moleculară Abstract Nu a fost definit rolul factorului 1 de transcripție tiroidian TTF-1 în diagnosticul adenocarcinoamelor pulmonare metastatice în epuizii pleurale, pericardice și peritoneale. Acest studiu a urmărit să evalueze precizia generală de diagnosticare a TTF-1 pentru adenocarcinoamele pulmonare metastatice în pleura sau alte efuze.

S-au utilizat curbele caracteristice caracteristice pentru funcționarea receptorului SROC pentru a evalua performanța generală a testului TTF O căutare sistematică a relevat 20 de studii care au inclus un total de subiecți în această meta-analiză.

Aria de sub curba SROC a fost de 0, TTF-1 prezintă un potențial semnificativ ca marker de diagnosticare pentru diferențierea pulmonară metastatică de adenocarcinoamele non-pulmonare în pleura sau alte efuze.

A intervenit o problemă.

Aceste rezultate justifică studii mai ample, mai riguroase pentru a confirma un medicină comună homlionrevman de rol de diagnosticare. Introducere Adenocarcinomul a devenit cel mai frecvent tip histologic de cancer pulmonar, aproximativ jumătate dintre pacienții cu cancer pulmonar sunt diagnosticați cu cum să aplici unguent pe articulația genunchiului, iar incidența este în creștere rapidă la nivel mondial 1, 2.

În cazul în care aceste informaţii nu sunt publice, se depune o declaraţie pe propria răspundere a deţinătorului de APP, obţinându-se acelaşi număr de puncte.

Adenocarcinoamele pulmonare metastatice se manifestă adesea ca efuze pleurale, în timp ce unele cazuri prezintă efecte pericardice sau peritoneale 3.

Este important să se identifice situsul primar al adenocarcinoamelor în epurări pleurale, pericardice și peritoneale, deoarece aceste informații conduc la tratarea și managementul bolii, precum și la evaluarea prognosticului 4. Cu toate acestea, identificarea originii adenocarcinomului poate fi dificilă; de exemplu, este dificil sau chiar imposibil să se diferențieze adenocarcinoamele pulmonare metastatice de adenocarcinoamele non-pulmonare pe baza probelor de morfologie și efuziune 5. Examinarea citologică pozitivă poate sugera prezența bolilor maligne, dar nu poate indica locul primar al adenocarcinomului.

Imunostainingul poate ajuta la identificarea locului de origine, dar majoritatea markerilor adenocarcinomului nu sunt specifici pentru organe.

osteocondroză și dureri de umăr durere plictisitoare la genunchi

Acest lucru evidențiază necesitatea obținerii mai multor indicatori biologici specifici pentru adenocarcinoamele pulmonare pentru a distinge pulmonarul metastatic de adenocarcinoamele non-pulmonare în pleure, pericardiene și peritoneale 6, 7.

Factorul 1 de transcripție tiroidian TTF-1 este un factor de transcripție conținând homeodomain selectiv exprimat în tiroidă, diencefalon și plămân 8. TTF-1 joacă, de asemenea, un rol în diagnosticarea efuziunii maligne Studiile sugerează că TTF-1 este un biomarker potențial pentru diferențierea adenocarcinoamelor pulmonare de adenocarcinoamele non-pulmonare în pleurură sau în alte efuze 11, 12, 13, dar rezultatele acestor studii nu au fost întotdeauna coerente.

Prin urmare, am analizat meta-analiza dovezilor disponibile privind dacă TTF-1 poate distinge adenocarcinoamele pulmonare metastatice de adenocarcinoamele non-pulmonare în pleurale medicină comună homlionrevman alte efuzii. Material si metode Această meta-analiză a fost efectuată și raportată în conformitate cu instrucțiunile din Articolele de raportare preferate pentru revizuiri sistematice, declarația de metaanaliză și metodele recomandate de Grupul de lucru Accuracy Test for Diagnostic Test Cochrane 14, Nu a fost nevoie de aprobarea consiliului de evaluare instituțională pentru această meta-analiză retrospectivă.

Căutarea literaturii Doi anchetatori Y. Shen și C. S-au verificat, de asemenea, listele de referință ale studiilor incluse și articolelor de revizuire pentru a identifica studii suplimentare. Selectarea studiilor eligibile Un studiu a fost inclus dacă îndeplinea următoarele criterii: i a examinat capacitatea TTF-1 de a diferenția adenocarcinoamele pulmonare metastatice de adenocarcinoamele non-pulmonare la om; ii a analizat epuizii pleurale, pericardice și medicină comună homlionrevman ca probe; iii a raportat suficiente date pentru a permite calcularea ratelor reale pozitive TPfals pozitive FPfals negative FN și negative negative TN ; iv a raportat determinarea definitivă a adenocarcinoamelor pulmonare metastatice și a adenocarcinoamelor non-pulmonare, utilizând metode standard de aur; și v a fost un studiu original medicină comună homlionrevman cercetare publicat în engleză sau chineză.

Au fost excluse lucrările conferinței și studiile publicate doar ca rezumate. Pentru a evita tendința de selecție, am exclus, de asemenea, studii care implică mai puțin de 20 de pacienți. În cazul în care mai multe articole se refereau la aceleași subiecte, au fost utilizate numai rezultatele publicării cu cel mai mare eșantion. Extragerea datelor Doi comentatori Y.

Pang au identificat independent studii eligibile și au extras date privind metodologia, caracteristicile și precizia de testare a studiului utilizând un formular standardizat de extracție.

Datele extrase au fost: numele primului autor, anul publicării, țara, tipurile de efuzie seroasă, metoda de preparare a probei, metoda de imunizare a TTF-1, clona și diluția anticorpilor și două tabele TP, TN, FP și FN. Informații detaliate despre controalele cu adenocarcinomul non-pulmonar au fost, de asemenea, revizuite.

Cargado por

Evaluarea calității metodologice Aceiași doi evaluatori Y. Pang au evaluat calitatea studiilor selectate utilizând medicină comună homlionrevman de evaluare a calității în cadrul studiilor de precizie diagnostice-2 QUADAS-2care acoperă patru domenii-cheie pentru evaluarea riscului de părtinire și aplicabilitatea rezultatele studiului.

Orice discrepanță dintre cei doi autori Y. Pang în timpul selecției studiului, a medicină comună homlionrevman de date sau a evaluării calității a fost rezolvată prin discuții cu un al treilea autor K. O curbă ROC SROC rezumativă care acoperă toate studiile a fost reprezentată folosind datele privind sensibilitatea și specificitatea pentru un singur prag de testare din fiecare studiu. Efectul de eterogenitate a fost măsurat utilizând testul Q și indicele de incoerență I2.

Pasajul medicină comună homlionrevman Deeks a fost folosit pentru a detecta tendința de publicare Rezultate Căutarea sistematică de baze de date a literaturii și căutarea manuală a listelor de referință în revizuirile și studiile relevante a identificat 20 de studii care examinează precizia diagnosticului TTF-1 în pleurură sau alte efuze la pacienții cu adenocarcinoame pulmonare metastatice 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Studiile au fost excluse deoarece nu erau studii de diagnosticare, nu au raportat suficiente date pentru a construi tabele de 2 × 2 sau au amestecat alte tipuri de cancer cum ar medicină comună homlionrevman carcinomul cu celule scuamoase.

Procesul de selectare a studiilor eligibile pentru includere este prezentat în figura 1.

Introducere

Tabelul 1. Opt studii au analizat efuziunea pleurală; patru studii, efuziune pleurală, efuziune pericardică și ascite; alte patru studii, efuziune pleurală și ascite; două studii, menționate doar ca efuze seroase; un studiu, efuziune pleurală și efuziune pericardică; și un studiu, numai efuziunea pericardică.

Doar două studii au implicat analiza probelor de frotiu 25, 34 ; restul se bazează pe analiza blocurilor celulare. Tabelul 2 rezumă conceptele individuale ale studiilor și rezultatele pentru performanța diagnostică a TTF Douăsprezece studii au folosit imunohistochimia pentru a detecta TTF-1, în timp ce restul opt au folosit imunocitochimia. Analizele diluțiilor de la la 1: au fost utilizate în studiile incluse, în timp ce cinci nu au raportat factori de diluare. Toate studiile au definit colorarea nucleară drept pozitivă.

Mucho más que documentos.

Tabelul suplimentar 1 rezumă informațiile clinice ale pacienților cu adenocarcinoame non-pulmonare. Am aplicat cele patru criterii ale QUADAS-2 selecția pacienților, testul index, standardul de referință, flux și calendar studii în meta-analiza noastră. Răspunsul "Da" a fost dat dacă criteriul a fost îndeplinit, "Neclar" dacă împlinirea era neclară și "Nu" dacă criteriul nu a fost îndeplinit.

Medicină comună homlionrevman baza acestor răspunsuri, riscul de prejudecăți pentru fiecare criteriu a fost clasificat ca fiind scăzut, ridicat sau neclar. Pe baza primelor trei domenii, a fost evaluată și aplicabilitatea rezultatelor. Calitatea studiilor incluse a fost în general bună, dar trei studii 19, 21, 27 au prezentat un risc ridicat de părtinire din cauza deficiențelor de selecție a pacientului.

Selectarea pacientului: descrie metodele de selecție a pacientului; Textul indexului: Descrieți testul indexului și modul în care a fost efectuat și interpretat; Standard de referință: Descrieți standardul de referință și modul în care a fost efectuat și interpretat; Flux și timp: Descrieți toți pacienții care nu au primit testele index sau standardul de referință sau care au fost excluși din tabelul 2 × 2 și descrie intervalul și intervențiile dintre testele index și standardul de referință.

De la Ann Intern Med, ; 8 : Acest lucru sugerează o eterogenitate ridicată printre studiile incluse, deci o meta-regresie a fost efectuată pentru a identifica posibilele surse de eterogenitate.

Meta-regresia a inclus șase covariate: i țara de origine Asia și non-Asia ; ii metoda de testare TTF-1 imunohistochimie vs. Mărimea completă Testarea de asimetrie a plotului de funie a lui Deeks a fost utilizată pentru a evalua probabilitatea apariției părtinitoare a publicării în 20 de studii incluse.

Valoarea P nesemnificativă statistic de 0, 11 pentru coeficientul de înclinare sugerează simetria datelor și probabilitatea scăzută a tendinței de publicare. Imagine de dimensiune completă Discuţie Diagnosticarea adenocarcinomului pulmonar pe baza histologiei rezecției este în mod normal simplă, dar diagnosticarea adenocarcinoamelor pulmonare metastatice pe baza probelor de efuziune poate fi extrem de provocatoare 5, 6.

STUDII PRIVIND ADDICȚIA INTERNET: SINTEZE

Biomarkerii disponibili în epuizii se diferențiază slab între adenocarcinoamele pulmonare și adenocarcinoamele non-pulmonare. TTF-1 a apărut ca un biomarker candidat promițător, dar studiile privind performanța sa de diagnosticare au dat rezultate contradictorii 11, 12, Meta-analiza noastră este întărită prin utilizarea unui protocol standard, criterii stricte de includere, extragerea standardizată a datelor, evaluatori independenți și un model bivariat cu efecte aleatorii Meta-analiza noastră a dovezilor disponibile sugerează că TTF-1 poate prezice cu exactitate dacă o celulă de adenocarcinom provine dintr-un situs pulmonar sau non-pulmonar.

Cu toate acestea, TTF-1 probabil nu poate sta singuri și ar trebui să fie utilizat împreună cu alte markere. Aceste constatări sugerează că TTF-1 este un marker foarte specific al adenocarcinomului pulmonar de origine pleurală și alte efuze. Curba SROC, care evaluează performanța generală a testelor prin arătarea compromisului dintre sensibilitate și specificitate 40, a avut o ASC de 0, 96, sugerând o precizie generală ridicată.

Un alt indicator al preciziei diagnostice este DOR, care combină datele de sensibilitate și specificitate într-un singur număr cuprins între 0 și infinit, cu valori medicină comună homlionrevman mari care indică o performanță mai bună a testelor discriminatorii.

medicamente pentru osteochondroza cervicală articulația de pe braț este umflată și dureroasă

Mean DOR în meta-analiza noastră a fost de75, sugerând că evaluarea TTF-1 ar trebui să fie utilă în diagnosticul adenocarcinoamelor pulmonare metastatice. Valoarea PLR globală medicină comună homlionrevman 78, 16 sugerează că pacienții cu adenocarcinoame pulmonare metastatice au o șansă de aproximativ 78 ori mai mare de a da un rezultat pozitiv TTF-1 decât pacienții fără adenocarcinoame pulmonare metastatice.

Sensibilitatea relativ scăzută a TTF-1 la identificarea celulelor adenocarcinomului pulmonar metastatic în probele de efuziune înseamnă că probabil nu este suficient de fiabilă pe cont propriu. În schimb, ar trebui să fie utilizat împreună cu alte markere.

Premio Nobel por descubrimiento relacionado a la Autofagia.

De exemplu, combinarea TTF-1 și napsin A a determinat o mai mare sensibilitate și precizie decât TTF-1 singur în identificarea adenocarcinoamelor pulmonare metastatice Antigenul carcino-embrionic este adesea vizat în timpul imunocalorizării adenocarcinomului pulmonar metastatic în pleura sau în alte efuzii 41, astfel incluzând TTF-1 în cadrul unui panou de markeri de imunozălzire cum ar fi CEA și napsin A, poate crește sensibilitatea și specificitatea globală, precizia generală.

Deși TTF-1 poate juca un rol în identificarea efuziunilor maligne, compararea performanței diagnostice a TTF-1 cu cea a markerilor tumorali clasici cum ar fi CA și factorul de creștere endotelial vascular VEGF este dificilă, deoarece cele două tipuri de biomarker servesc scopuri diferite.

Imunostaining pentru TTF-1 se face în primul rând pentru a determina sursa de celule maligne.

artroza cum și ce să tratezi cum să amelioreze umflarea în mâinile artritei

Examinarea markerilor cum ar fi CA și VEGF sau folosirea altor instrumente de diagnostic, cum ar fi biopsia pleurală percutană și biopsia direcționată cu VATS, se face pentru a determina dacă efuziunile sunt maligne sau benigne 42, 43, 44, În această meta-analiză, un singur caz de carcinom tiroidian a fost raportat la pacienți cu adenocarcinoame non-pulmonare.

Rezultatele noastre metaanalizate au indicat o medicină comună homlionrevman între TTF-1 și prezența adenocarcinoamelor pulmonare metastatice, ceea ce implică faptul că TTF-1 poate contribui la astfel de metastaze. Winslow și colab. În practica clinică, combinația dintre expresia TTF-1 și mutațiile EGFR, în special mutațiile din exonul 21, poate orienta tratamentul clinic în timp util pentru adenocarcinoamele pulmonare Studiile viitoare ar trebui să examineze modul în care TTF-1 funcționează în căile de reglementare și de semnalizare legate de adenocarcinomul pulmonar.

În același timp, cercetătorii și clinicienii nu ar trebui să-și exagereze interpretările expresiei TTF-1, care ar trebui luate în considerare numai atunci când sunt prezente celulele maligne. Într-adevăr, cerința pentru celulele maligne limitează sensibilitatea diagnostică și semnificația clinică a TTF-1 și o deosebește de analizele bazate pe ADN-ul tumoral circulant sau markerii tumorali clasici.

artroza durerii constante a genunchiului artroza mâinilor tratamentului de gradul 3

Tehnicile standardizate pentru detectarea TTF-1 ar trebui stabilite pentru a maximiza utilitatea clinică a acestui biomarker. Studiile trebuie să determine cu rigurozitate dacă imunohistochimia sau imunocitochimia este superioară, iar diluția anticorpului primar trebuie optimizată. Factorii de diluție în studiile efectuate în această meta-analiză au variat de la la 1: De asemenea, poate fi posibilă îmbunătățirea sensibilității sau specificității colorării imunohistochimice prin optimizarea valorilor limită de anticorpi Constatările acestei meta-analize ar trebui interpretate cu prudență din cauza mai multor limitări.

Citițiși